Ali ÖZ

Ortak

Sorumlu Denetçi

S.M. Mali Müşavir

Mesleki Deneyim ve Özellikler

  • Başta inşaat, yapı kimyasalları ve bilişim firmaları olmak üzere çeşitli firmalarda muhasebe finans müdürlüğü ile Yeminli Mali Müşavirlik firmalarında Denetçi olarak görevde bulunmuştur.
  • Vergi, muhasebe denetimi, siyasi parti denetimi, hile ve usulsüzlük denetimleri, vergi planlaması, vergi ihtilafları ile şirket değerleme alanında çalışmıştır.
  • 2015 yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çok sayıda firmaya muhasebe, vergi, SGK mevzuatı konusunda müşavirlik hizmeti vermektedir.
  • Vergi ve muhasebe konularında yayınlanmış makaleleri vardır.

Eğitim

  • 1998 Gazi Üniversitesi- İşletme Bölümü

Üye Olunan Mesleki Örgüt Ve Kuruluşlar

  • Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
  • Kamu Gözetim ve Muhasebe Standartları Kurumu