– Mali ve finansal konularda, Danışmanlık ve Bağımsız Denetim hizmetleri,
– Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşları, Sözleşme Tadilleri, Tescil, Şirket Evlilikleri işlemleri,
– Bağımsız Denetim Ofisimizin çözüm ortakları arasında yer alan Mali Müşavirl, Yeminli Mali Müşavir, Avukat, Sistem Analistleri ve konularında uzman diğer personellerimiz ile; Firmaların maliyet muhasebelerine ilişkin sistem kurulması, finansal analizler, mali analizler, değerleme raporları,Vergi Planlaması,  Ar-Ge Uygulamaları, Avrupa Birliği Fonları, Vergi Teşvikleri ve benzeri konularda çalışmalar yaparak, Yerli ve Yabancı Sermayeli Firmalara çözümler üretiyoruz.

1.    BAĞIMSIZ HİZMETLERİ
2.    ÖZEL DENETİM HİZMETLERİ
3.    DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
4.    FİNANSAL HİZMETLER
5.    VERGİ PLANLAMASI VE MALİ HUKUK
6.    HİLE USULSÜZLÜK DENETİMLERİ

7.    ORTAKLIK ANAYASASI

8.    KURUMSAL FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

1- BAĞIMSIZ DENETİM
•    Bağımsız denetim
•    Konsolidasyon
•    İç kontrol ve denetim sistemi değerlendirmesi
•    İç denetim departmanı kurulması ve yapılandırması
•    Şirkete özel mali analizleri
•    Uluslar arası muhasebe standartlarına uygun bilanço hazırlanması

2- ÖZEL DENETİM HİZMETLERİ

“Muhasebe Sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması ve iç kontrol sistemlerinin kurulması;”
•    Sektör Analizi,
•    Hesapların Denetimi,
•    Şirket iç muhasebe sisteminin gözden geçirilmesi,
•    Ticari Risklerin Değerlendirilmesi,
•    Bütçe hazırlama ve gözden geçirilmesi konularında çalışmalarda bulunmak,
•    Kârlılık ve Verimlilik Denetimi,
•    Kredi Verilebilir ve Kredi Uygulamaları Denetimi,
•    Özel Amaçlı Diğer Denetimler.

 

3- DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
•    Vergi ve SGK Mevzuatı değişikliklerinin devamlı şekilde takibi ile değişikliklerin sirküler halinde bildirilmesi,
•    Aylık Beyannamelerin Kontrolü,
•    Şirket Yöneticileri ile gerektiğinde mali konularda istişarelerde bulunulması,
•    Şirket merkez ve taşra teşkilatlarından gelen sorulara gerekli cevapların verilmesi,
•    Yıllık Beyannamelerin hazırlanması,
•    Serbest Bölge Uygulamaları,
•    Gümrük Vergileri  ile ilgili Danışmanlık,
•    Vergi Uyuşmazlıklarına ilişkin Danışmanlıklar,
•    Sigortacılık,Finansal Kiralama ve uygulamaları hakkında Danışmanlık,
•    Bilirkişilik Hizmetleri.

4-  FİNANSAL HİZMETLER
“Fayda-Maliyet Esasına Göre Her türlü Banka Kredileri;”
•    Teşvik Kredileri,
•    İhracat Kredisi,
•    Eximbank Kredisi,
•    İ.T.O Kredisi,
•    Makine-Teçhizat Kredisi,
•    Kosgeb Kredileri,
•    Rotatif ve Spot TL.ve Döviz Kredileri

5- VERGİ DANIŞMANLIĞI VE MALİ HUKUK
•    Şirket tasfiye işlemleri ve iflas, konkordato danışmanlığı
•    Vergi danışmanlığı
•    Vergi incelemesi öncesinde gerekli hazırlıkların yapılması
•    Vergi incelemesi sürecinde yapılan tespitlerle ilgili danışmanlık
•    Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma yapılması
•    Vergi mahkemelerine dava dosyaları hazırlanması, davanın takibi ve gerekirse temyiz merciine  gidilmesi
•    Tereke işleri

6- HİLE USULSÜZLÜK DENETİMİ
•    Muhasebe, Finans Usulsüzlükleri ve Hileleri
•    Yönetici ve Çalışan Suistimalleri İncelemesi

7- ORTAKLIK ANAYASASI
•   Şirketlerin daha uzun bir ömre ve kalıcılığa sahip olmasını için yapılan sözleşmeler.

8- KURUMSAL FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
•    Şirket birleşmesi
•    Şirket alım ve satımları
•    Şirket değerlendirmeleri
Yeniden yapılanma(finansal/yönetim)