Celal DEMİR

Ortak/Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sorumlu Denetçi

S.M. Mali Müşavir

Mesleki Deneyim ve Özellikler

  • 1986 yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çok sayıda firmaya muhasebe, vergi, SGK mevzuatı konusunda müşavirlik hizmeti vermektedir.
  • Vergi Planlaması, Vergi İhtilafları, Şirket Birleşme ve Bölünme İşlemleri, Şirket Kurumsal Yapının Oluşturulması konuları uzmanlık alanıdır.

Eğitim

  • 1987 Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. – Maliye Bölümü

Üye Olunan Mesleki Örgüt Ve Kuruluşlar

  • Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
  • Kamu Gözetim ve Muhasebe Standartları Kurumu