Süresi Uzatılan Teşvikler 6111, 7103 ve 7252 Sayılı Kanun Teşviklerinden Yararlanma Süresi Uzatıldı ÖZET: 1) 6111 sayılı Kanunla düzenlenen “Genç, Kad…

 

 

Süresi Uzatılan Teşvikler

Süresi Uzatılan Teşvikler

6111, 7103 ve 7252 Sayılı Kanun Teşviklerinden Yararlanma Süresi Uzatıldı

ÖZET:

1) 6111 sayılı Kanunla düzenlenen “Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvikten” yararlanma süresi 31/12/2022 tarihine,

2) 7103 sayılı Kanunla düzenlenen “İlave İstihdam Teşvikinden” yararlanma süresi 31/12/2022 tarihine,

3) 7252 sayılı Kanunla düzenlenen “Normalleşme Desteğinden” yararlanma süresi 30/6/2021 tarihine, Kadar uzatılmıştır.

13.11.2020/205 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre 6111, 7103 ve 7252 istihdam teşviklerinin süresini uzatmaya Cumhurbaşkanı’na yetki verilmişti.

Kanunun verdiği yetkiye istinaden Cumhurbaşkanınca ilgili mevzuat bölümünde belirtilen kararlarla 6111, 7103 ve 7252 istihdam teşviklerinin uygulama süreleri aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda uzatılmıştır.

1-) 31/12/2020 tarihinde sona erecek olan 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde düzenlenen “Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik” uygulamasının süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre, Kanunda belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için işverenlere 01/03/2011-31/12/2022 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı için indirim uygulanacaktır.

Örnek: 3.000.-TL brüt ücret alan bu teşvik kapsamındaki işçi için 3.000.-TL x%20,5=615.-TL teşvikten yararlanacaktır.

2-) 31/12/2020 tarihinde sona erecek olan 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde düzenlenen “İlave İstihdam teşvik” uygulamasının süresi 31/12/2022 tarihine uzatılmıştır.

Buna göre; İşverenlere 01/01/2018-31/12/2022 arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için imalat ve bilişim sektörü için brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazançları üzerinden, diğer sektörler için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı kadar teşvik verilecektir.

Örnek: 3.000.-TL brüt ücret alan bu teşvik kapsamındaki diğer sektörlerde çalışan işçi için 2.943.-Tl x%37,5=1.103,63 TL teşvikten yararlanacaktır.

3-) 7252 sayılı Kanunla düzenlenen normalleşme desteğinin uygulama süresi 30/6/2021 tarihine uzatılmıştır.

Buna göre, Kısa Çalışma Ödeneği alınan aylık ortalama gün sayısının günlük asgari ücret ile çarpımı kadar destek sağlanacaktır.

Örnek: Kısa çalışma ödeneği alınan aylık ortalama gün sayısının 20 olduğu varsayıldığında; Her ay için 20* 98,10= 1.962 * % 37,5=735,75 TL destekten yararlanılacaktır.

— 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 26 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Üç Aylık Sürenin Altı Aya ve 31/12/2020 Tarihinin 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3246)

 
 

Kaynak: TÜRMOB