2021/1. Dönem Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları 01 Ocak 201-30 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harc… 

 

 

2021/1. Dönem Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları

2021/1. Dönem Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları

01 Ocak 201-30 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

ÖZET:

1 Ocak 2021- 30 Haziran 2021 tarihleri arasında gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2021 yılında Bütçe Kanununa göre yurtiçi harcırah tutarları bir önceki yıla göre artmış, maaş katsayıları Ocak ayında değiştiği için maaş dilim tutarları da değişmiştir.

Yurtdışı harcırahlarına ilişkin olarak 30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3468 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yurtdışında uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmıştır.

Buna göre 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 döneminde geçerli aylık katsayısı, taban aylık katsayısı ve yan ödeme katsayısı değiştiğinden, yurt içi ve yurt dışına gelir vergisinden istisna harcırah tutarlarına göre maaş dilim tutarları değişmiştir.

30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3468 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yurtdışında uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmıştır.

Buna göre söz konusu Karar, 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 06/01/2021 tarihli ve 27998389-010.06.02-11638 Genelgesi1 dikkate alınarak aşağıdaki gibi yenilenmiştir.

I-) Vergiden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 1.Mükerrer sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun (H) Cetvelinde yer alan 2021 yılı Harcırah Tutarları ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2’nci maddesi düzenlemesi ve 2021 yılı Ocak Haziran dönemi memur maaş katsayıları dikkate alınarak 1 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 dönemi vergiden istisna yurtiçi harcırah tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

1.1.2021-30.06.2021 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL) Harcıraha Esas Alınacak Sütun
4.169.88 TL ve fazlası 73.50 II
4.140.04 – 4.169.87 TL arası 61.65 III
3.775.31 – 4.140.03 TL arası 57.55 IV
3.311.11 – 3,775.30 TL arası 54.05 V
2.746.61 – 3.311.10 TL arası 47.65 VI
2.746.60 TL ve daha azı 46.35 VII

1 Söz konusu Genelgede 1/1/2021-30/06/2021 döneminde geçerli olmak üzere; aylık (0,165786), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,594917), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,052576) olarak belirlendiği belirtilmiştir.

Devamı İçin Tıklayınız