6802 Sayılı Gider Vergileri 39 uncu Maddesi 3469 30 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31380 Karar Sayısı: 3469 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununu… 

 

 

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3469)

 

6802 Sayılı Gider Vergileri 39 uncu Maddesi 3469

30 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31380

Karar Sayısı: 3469

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki oranların yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr maddenin yedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

29 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

29/1/2021 TARİHLİ VE 3469 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– (1) 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen oranlar %10 olarak uygulanır.

MADDE 2– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.