KOBİ Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi (Karar Sayısı: 3836) 20 Nisan 2021 Resmi Gazete Sayı: 31460 Karar Sayısı: 3836 Ekli “KOSGEB…

 

 

KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3836)

 

KOBİ Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi (Karar Sayısı: 3836)

20 Nisan 2021 Resmi Gazete

Sayı: 31460

Karar Sayısı: 3836

Ekli “KOSGEB” Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 226 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

19 Nisan 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLER VE DESTEKLERDEN YARARLANACAK KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE İLİŞKİN SEKTÖREL VE BÖLGESEL ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 5/8/2009 tarihli 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararın eki (1) sayılı listeye aşağıda yer alan (P) kodlu satır eklenmiş ve söz konusu listenin (R) kodlu satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

p Eğitim Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga, vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç) (sadece bu alt başlık dahildir). 85.51.03  
     
 

R

 

Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor

Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri dahildir. 91.01  
Müzelerin faaliyetleri dahildir. 91.02  
Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi dahildir. 91.03  
Botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri ve tabiatı koruma alanlarıyla ilgili faaliyetler dahildir. 91.04  
Spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf vb. sahaları, yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bovling alanları, boks arenaları, vb. tesisler) dahildir. 93.11.01  
Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri dahildir. 93.13.01  
Kendi hesabına bireysel çalışan atlet, hakem, zaman tutucu, antrenör, spor eğitmeni vb. sporcuların faaliyetleri dahildir. 93.19.01  
 
Spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler (balıkçılık ve avcılık spor alanlarının işletilmesi, avcılık, balıkçılık ve dağcılık rehberliği, yarış atı ahırı ve yarış aracı garajlarının hizmetleri, spor ve eğlence hayvanlarının eğitimi, vb.) dahildir. 93.19.03  
Diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri (paraşüt hizmetleri, delta-kanat hizmetleri, dalgıçlık hizmetleri ve bys. diğer spor ve eğlence hizmetleri) dahildir. 93.19.90  

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
18/9/2009 27353
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
26/2/2016 29636
31/3/2017 30024 (Mükerrer)
25/10/2018 30576