SGK Genelgesi 2021/37 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-15591373-010.99-34456532 Tarih: 03.11.2021…

 

 

SGK Genelgesi 2021/37 – 2013/11, 2018/38 ve 2021/02 Sayılı Genelgelerde Değişiklik

SGK Genelgesi 2021/37

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-15591373-010.99-34456532

Tarih: 03.11.2021

Konu : 2013/11, 2018/38 ve 2021/02 Sayılı Genelgelerde Değişiklik Yapılması

GENELGE

2021/37

06.11.2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Emeklilik İşlemleri Genelgesi, 22.02.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Sigortalılık İşlemleri Hakkındaki Genelge ile 10.01.2021 tarihli ve 2021/02 sayılı Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri Genelgesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

06.11.2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelgenin İkinci Kısım Altıncı Bölümünün “1.1. Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinde Özel Hüküm Bulunan Ülkeler İçin Sigortalılık Başlangıcı” başlığının ikinci paragrafında yer alan “Moğolistan” ibaresi çıkarılmış, ayın bölümde yer alan “1.2. Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde Özel Hüküm Bulunmayan Ülkeler ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkeler İçin Sigortalılık Başlangıcı” başlığı altındaki birinci paragrafta yer alan “K.K.T.C. (01.10.2020 (dahil) tarihinden sonra ilk defa bu ülkede çalışmaya başlamış olanlar için)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Moğolistan” ibaresi eklenmiştir.

22.02.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin Birinci Kısım Beşinci Bölümünün “3.1.2. İdari para cezası uygulanmasını gerektirmeyen re’sen tescil işlemleri” başlığı altındaki üçüncü paragrafın birinci cümlesinde yer alan “Moğolistan” ibaresi ile Onuncu Kısım İkinci Bölümünün “2.1- Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ve akit ülkede sigortalılık başlangıç tarihi kabul edilenlerin borçlanma talepleri” başlığı altındaki ikinci paragrafta yer alan “ve Moğolistan’da” ibaresi çıkarılmıştır.

22.02.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin Onuncu Kısım İkinci Bölümünün “2.2. Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ancak akit ülkede sigortalılık başlangıç tarihi kabul edilmeyenler, sözleşmeli ya da sözleşmesiz ülkelerde geçen ev kadınlığı süreleri ve sözleşmesiz ülkelerde geçen sürelerde yapılan borçlanma talepleri” başlığı altındaki birinci paragrafta yer alan “Macaristan” ibaresinden sonra gelmek üzere “Moğolistan, Kırgız Cumhuriyeti, Moldova, Polonya, Belçika (01.09.2018 (dahil) tarihinden sonra ilk defa bu ülkede çalışmaya başlamış olanlar için) ve K.K.T.C. (01.10.2020 (dahil) tarihinden sonra ilk defa bu ülkede çalışmaya başlamış olanlar için)” ibareleri eklenmiştir.

10.01.2021 tarihli ve 2021/2 sayılı Genelgenin İkinci Bölümünün “1.2.4. Borçlanma Kapsamında Olmayan Süreler” başlığı altına yer alan 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere; “(7) 2330 sayılı Kanun hükümleri veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar kapsamında aylık bağlananlar ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı ve mülga 64 üncü maddeleri uygulanarak vazife veya harp malullüğü aylığı bağlananların aylık bağlandığı tarihten önceki yurt dışı süreleri.” maddesi eklenmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Cevdet CEYLAN

Kurum Başkan V.