KGK 75935942-050.01.04-[01/6794] Sayılı Kararı 07 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31682 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumun… 

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 02/12/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/6794] Sayılı Kararı

KGK 75935942-050.01.04-[01/6794] Sayılı Kararı

07 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31682

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04-[01/6794] Karar Tarihi: 02/12/2021

Konu: Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallarda (Bağımsızlık Standartları Dâhil) Yapılan Değişikliklerin Yayımlanması

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesi uyarınca; uluslararası standartlara uyum sağlamak üzere, Muhasebeciler İçin Uluslararası Etik Standartlan Kurulu tarafından “Revisions to the Code to Promote the Role and Mindset Expected of Professional Accountants” ve “Revisions to Part 4B of the Code to Reflect Terms and Concepts Used in International Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised)” başlıklarıyla yayımlanan değişikliklerin mevzuata kazandırılması amacıyla ““Meslek Mensuplarından Beklenen Rol ve Zihniyetin Teşvik Edilmesi” Projesi Kapsamında Yapılan Değişiklikler” ve ““GDS 3000’de Yer Alan Terim ve Kavramların Etik Kuralların 4B Kısmına Yansıtılması” Projesi Kapsamında Yapılan Değişiklikler” in yayımlanmasına karar verilmiştir.

“Meslek Mensuplarından Beklenen

Rol ve Zihniyetin Teşvik Edilmesi”

Projesi Kapsamında Yapılan Değişiklikler

Tamamı İçin Tıklayınız