2022 Kamuda Çalışan İşçilere Verilecek İlave Tediye 19 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31724 Karar Sayısı: 5124 1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayıl…

 

 

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2022 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5124)

 

2022 Kamuda Çalışan İşçilere Verilecek İlave Tediye

19 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31724

Karar Sayısı: 5124

1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kuramlarda çalışan işçilere 2022 yılında, mezkûr Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 28/1/2022, diğer yarısının 29/4/2022 tarihinde ödenmesine,

2- Söz konusu İşçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2022 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2022 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

18 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI