Defter Beyan Sistemi Duyurusu – Basit Usul Mükellefler Hakkında 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka…

 

 

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – Basit Usul Mükellefler Hakkında

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – Basit Usul Mükellefler Hakkında

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26/10/2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “Bu Kanuna göre kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin 46 ncı maddeye göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden müstesnadır.” Bu kapsamda kazançları sadece “Basit Usulde Vergilendirilen” mükellefler “2021” vergilendirme döneminde elde ettikleri kazançlara ilişkin “Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi” (Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olanlar İçin) (1001C) vermeyeceklerdir.

Kaynak: GİB