Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları (Karar Sayısı: 4298) 15 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31542 Karar Sayısı: 4298 Bazı mallara uygulanan öze… 

 

 

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4298)

Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları (Karar Sayısı: 4298)

15 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31542

Karar Sayısı: 4298

Bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

14 Temmuz 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

14/7/2021 TARİHLİ VE 4298 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların vergi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 45 0,4386 0,5863
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 45 0,4386 0,5863
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 45 0,4386 0,5863
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar 45 0,4386 0,5863

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.