2022 MTV Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı 09 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31684 Karar Sayısı: 4892 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tu… 

 

 

2022 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4892)

2022 MTV Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

09 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31684

Karar Sayısı: 4892

2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

8 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

8/12/2021 TARİHLİ VE 4892 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– (1) 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 25 olarak belirlenmiştir.

MADDE 2– (1) Bu Karar, 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.